Contacts Us

University 20 August 1955, Vice Rectorate of Development, Foresight and Orientation, BP 26, Road El Hadaiek – Skikda 21000 – Algeria

Tel :  +21338723150 

Fax :  +21338723150

Vice rectorate of development:             vrdpo@univ-skikda.dz

Bilan avec photos

المشاريع الخاصة بالبحث العلمي في طور الإنجاز  

 مشروع البنايات البيداغوجية والسكنية  12-05-2016 

Save

University Guide

guide-univ2019